CAPTHAI ร่วมใจผลิตและส่งมอบหน้ากากผ้า สู้ภัย COVID-19

CAPTHAI ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสร้างสังคมไทย ส่งมอบหน้ากากผ้า ถวายพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี รวมถึงประชาชนในบริเวณชุมชนใกล้เคียง โดย คุณพรทิพย์ ศรีสำราญ กรรมการผู้จัดการ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการผลิตหน้ากากผ้า เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวในปัจจุบัน จึงได้ปรับกระบวนการผลิตจากหมวกกันยูวี มาออกแบบ ร่วมผลิตหน้ากากผ้า แจกจ่าย ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด โดยทยอยส่งมอบถวายพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และให้กับประชาชนในชุมชนบางกระดี่ พระราม 2 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดสุธรรมวดี วัดบางกระดี่ สำนักแม่ชีไทยบางขุนเทียน ตลาดมิตรมงคล 888 จนแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันและดูแลสุขอนามัยที่ดีได้ด้วยตนเองอย่างทั่วถึง

CAPTHAI ร่วมใจผลิตและส่งมอบหน้ากากผ้า สู้ภัย COVID-19 Read More »