CSR

CAPTHAI ห่วงใยลูกค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

จากสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID -19 ที่ยังคงแพร่กระจายไปทั่วทุกประเทศ CAPTHAI ได้ยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัย ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดตามคำสั่งของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจและปลอดภัยในสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยเชิญชวนพนักงานร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบริเวณต่างๆ ของบริษัทฯ จัดทำป้ายมาตรการดูแล และติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ จุดบริการ ทางเข้า-ออก ติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ และพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ บริเวณโต๊ะทำงาน/จุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง การตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าภายในบริษัท / พนักงานทุกคน ณ จุดคัดครอง ทางเข้า-ออก และพนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา CAPTHAI มีความตั้งใจดี พร้อมให้คุณมั่นใจและสนุกในผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ต่อไป เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้อย่างดีที่สุด

CAPTHAI ห่วงใยลูกค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน Read More »

CAPTHAI ร่วมใจผลิตและส่งมอบหน้ากากผ้า สู้ภัย COVID-19

CAPTHAI ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสร้างสังคมไทย ส่งมอบหน้ากากผ้า ถวายพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี รวมถึงประชาชนในบริเวณชุมชนใกล้เคียง โดย คุณพรทิพย์ ศรีสำราญ กรรมการผู้จัดการ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการผลิตหน้ากากผ้า เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวในปัจจุบัน จึงได้ปรับกระบวนการผลิตจากหมวกกันยูวี มาออกแบบ ร่วมผลิตหน้ากากผ้า แจกจ่าย ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด โดยทยอยส่งมอบถวายพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และให้กับประชาชนในชุมชนบางกระดี่ พระราม 2 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดสุธรรมวดี วัดบางกระดี่ สำนักแม่ชีไทยบางขุนเทียน ตลาดมิตรมงคล 888 จนแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันและดูแลสุขอนามัยที่ดีได้ด้วยตนเองอย่างทั่วถึง

CAPTHAI ร่วมใจผลิตและส่งมอบหน้ากากผ้า สู้ภัย COVID-19 Read More »

Language »
Scroll to Top