CAPTHAI ร่วมใจผลิตและส่งมอบหน้ากากผ้า สู้ภัย COVID-19

CAPTHAI ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสร้างสังคมไทย ส่งมอบหน้ากากผ้า ถวายพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี รวมถึงประชาชนในบริเวณชุมชนใกล้เคียง โดย คุณพรทิพย์ ศรีสำราญ กรรมการผู้จัดการ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการผลิตหน้ากากผ้า เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวในปัจจุบัน จึงได้ปรับกระบวนการผลิตจากหมวกกันยูวี มาออกแบบ ร่วมผลิตหน้ากากผ้า แจกจ่าย ช่วงไวรัสโคโรนาระบาด โดยทยอยส่งมอบถวายพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และให้กับประชาชนในชุมชนบางกระดี่ พระราม 2 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดสุธรรมวดี วัดบางกระดี่ สำนักแม่ชีไทยบางขุนเทียน ตลาดมิตรมงคล 888 จนแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันและดูแลสุขอนามัยที่ดีได้ด้วยตนเองอย่างทั่วถึง

บริษัท พรทิพย์สปอร์ตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหมวกคุณภาพแบรนด์ CAPTHAI ส่งมอบหน้ากากผ้าถวายพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ณ วัดสุธรรมวดี วัดบางกระดี่ และสำนักแม่ชีไทยบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจแจกหน้ากากให้กับประชาชนในชุมชนบางกระดี่ ณ บริษัท พรทิพย์สปอร์ตแวร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
CAPTHAI ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสร้างสังคมไทย ป้องกัน COVID-19 ส่งมอบหน้ากากผ้า ให้กับประชาชน
ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง ณ ตลาดมิตรมงคล 888 บางกระดี่ กทม. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

แชร์ไปยัง
Language »
Scroll to Top